Khóa học vi tính nhạc căn bản

MIDI NOTATION

•    Thời gian học: 48 tiết , học trong 3 tháng (1 tuần học 2 buổi – mỗi buổi 2 tiết)
•    Đối tượng Ghi danh: Học viên  đã có kiến thức cơ bản  sử dụng máy vi tính.
•    Trang thiết bị giảng dạy: phòng lab với các máy vi tính nối mạng (số lượng máy tuỳ thuộc vào số lượng học sinh)

 1. Cấu hình máy :  Core I3 trở lên
 2. Sound card với cổng midi port
 3. Loa cho máy tính
 4. Headphone cho mỗi máy tính
 5. Đàn có cổng midi, với hệ thống General midi (mỗi đàn đi với một máy tính)

Mục đích đào tạo của khóa học: 

 1. kỹ năng viết nhạc trên máy vi tính.
 2. biên tâp,chế bản sách âm nhạc trên máy vi tính.

ĐỀ CƯƠNG GIẢNG DẠY: 


1. NHẠC LÝ ĐẠI CƯƠNG
2. Tìm  hiểu về phần mềm viết nhạc : Encore, Final ,Sibelius.

 • Cài đặt Chương tr ình. Lắp đặt thiết bị
 • Giới thiệu khái quát về phần mềm ENCORE
 • Ý nghĩa và tính năng các thành phần trên cửa sổ chương trình Encore
 • Các nút lệnh theo Qui ước của chương trình Window
 • Tạo một Project :Chuẩn bị giấy viết nhạc (Dàn trang)

1.    Thực hành viết nhạc

 • Công cụ định kích cỡ và khoảng cách dòng nhạc
 • Trình bày dạng văn bản cho bài nhạc
 • Các thành phần trong văn bản
 • Các vấn đề liên quan đến cách hiển thị

2.    Các phương thức ký âm

 • Ký âm căn bản,công cụ tiện ích
 • Dùng mouse và bàn phím để ký âm .
 • Kết hơp với đàn keyboard để ký âm
 • 3.Thể hiện bài nhạc trên văn bản Encore :
 • Vận dụng Sounndcard , điều tiết âm thanh của âm nhạc trên văn bản encore.

Đang hiển thị từ 0 đến 0 của 0 (0 trang)