ĐÀO TẠO NÂNG CAO

PIANO & KEYBOARD CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình đào tạo Piano & Keyboard Chuyên nghiệp nằm trong Hệ thống Chương trình đào tạo Piano & Keyboard đương đại (Popular Music Seminar), là Chương trình nối tiếp của Chương trình Sơ cấp Piano &Keyboard Popular Music Seminar (8 grade).

Chương trình đào tạo: 

PIANO & KEYBOARD CHUYÊN NGHIỆP Module 1

Chương trình đào tạo dài hạn

Thuộc hệ đào tạo Âm nhạc Phổ thông Đương đại ( CPM )

Module 1: PIANO & KEYBOARD POP/ROCK (P&K PRO 1)

Giảng viên phụ trách :

NS.Trần Minh Phương, NS.Trần Minh Nhiên, NS. Quốc Nguyễn, NS. Vĩnh Hưng và Ban nhạc.

Chương trình đào tạo Piano & Keyboard Pop/Rock nằm trong Hệ thống Chương trình đào tạo Piano & Keyboard nhạc nhẹ đương đại (CPM), là Chương trình nối tiếp của Chương trình Sơ cấp Piano &Keyboard CPM (8 Level).

1/. Nội dung khóa học:

Chương trình trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết đồng thời hình thành tư duy, ngôn ngữ của nhạc nhẹ đương đại trong việc thể hiện âm nhạc Pop/Rock.

Các phong cách âm nhạc đặc trưng của Pop/Rock như Rock 'n' Roll, British Pop, Pop Ballad,Country... sẽ được giảng dạy cho học viên, bao gồm :

- Kỹ thuật đàn hợp âm,

- Cách sắp xếp và liên kết các hợp âm,

- Kỹ thuật đệm đàn và soạn thảo bản đệm đàn,

- Kỹ thuật ứng tác (solo improvised),đồng thời ứng dụng trong việc đệm đàn cho các ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam.

2/. Cơ cấu tổ chức lớp học :         

 • Phòng Lab
 • Hệ thống âm thanh và ban nhạc.
 • Digital Piano & Keyboard

3/. Qui trình học tập :              

 • Thực tập kỹ thuật chung với giảng viên và ban nhạc tại lớp
 • Giảng viên cung cấp nội dung tài liệu, kế hoạch học tập và kiểm tra.

4/. Cấp Chứng chỉ:                

Được cấp tín chỉ PIANO & KEYBOARD POP/ROCK sau khi đạt yêu cầu trong kỳ thi hoàn tất Chương trình.

5/. Thời gian học:  Gồm 4 khóa học, mỗi khóa học 24 tiết (mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 tiết)

6/. Đối tượng tham gia:

 • Hoàn thành chương trình Piano & Keyboard CPM Sơ cấp (8 Level),
 • Hoặc trình độ tương đương Piano & Keyboard CPM Sơ cấp

Chương trình đào tạo: 

PIANO & KEYBOARD CHUYÊN NGHIỆP Module 2

Chương trình đào tạo dài hạn

Thuộc hệ đào tạo Âm nhạc Phổ thông Đương đại ( CPM )

Module 2: PIANO & KEYBOARD LATIN (P&K PRO 2)

Giảng viên phụ trách :

NS.Trần Minh Phương, NS.Trần Minh Nhiên, NS. Quốc Nguyễn, NS. Vĩnh Hưng và Ban nhạc.

Chương trình đào tạo Piano & Keyboard Latin style nằm trong Hệ thống Chương trình đào tạo Piano & Keyboard nhạc nhẹ đương đại (CPM), là Chương trình nối tiếp của Chương trình PIANO & KEYBOARD POP/ROCK ( Module 1)

1/. Nội dung khóa học:

Trang bị kiến thức và nắm bắt ngôn ngữ đặc trưng của keyboard trong âm nhạc Latin. Từ các âm hình tiết tấu trong Bossanova, Samba, Partido Alto đến Rhumba, Cha-cha, Mambo, và những phong cách Latin ít phổ biến hiện nay như Tango, Paso Doble.

·        Level 1: phong cách Brasil và Argentina

·        Level 2: phong cách Salsa, Montuno, claves.

2/. Cơ cấu tổ chức lớp học :         

 • Phòng Lab
 • Hệ thống âm thanh và ban nhạc.
 • Digital Piano & Keyboard

3/. Qui trình học tập :              

 • Thực tập kỹ thuật chung với giảng viên và ban nhạc tại lớp,
 • Giảng viên cung cấp nội dung tài liệu, kế hoạch học tập và kiểm tra.

4/. Cấp Chứng chỉ:                

Được cấp tín chỉ PIANO & KEYBOARD LATIN sau khi đạt yêu cầu trong kỳ thi hoàn tất Chương trình.

5/. Thời gian học:  Gồm 4 khóa học, mỗi khóa học 24 tiết (mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 tiết)

6/. Đối tượng tham gia:

 • Hoàn thành Module 1: Chương trình PIANO & KEYBOARD POP/ROCK
 • Hoặc trình độ tương đương Piano & Keyboard Pop/Rock

Chương trình đào tạo: 

PIANO & KEYBOARD CHUYÊN NGHIỆP Module 3

Chương trình đào tạo dài hạn

Thuộc hệ đào tạo Âm nhạc Phổ thông Đương đại ( CPM )

Module 3: PIANO & KEYBOARD R&B (P&K PRO 3)

Giảng viên phụ trách :

NS.Trần Minh Phương, NS.Trần Minh Nhiên, NS. Quốc Nguyễn, NS. Vĩnh Hưng và Ban nhạc.

Chương trình đào tạo Piano & Keyboard R&B nằm trong Hệ thống Chương trình đào tạo Piano & Keyboard nhạc nhẹ đương đại (CPM), là Chương trình nối tiếp của Chương trình PIANO & KEYBOARD LATIN ( Module 2 ).

1/. Nội dung khóa học:

- Trang bị và hoàn thiện kỹ năng trình tấu, đệm đàn theo phong cách Soul, R&B từ cổ điển như Blues, Gospel, Motown đến R&B và đương đại như  phong cách của các nghệ sỹ Al Jareau, Babyface...

- Nắm bắt được ngôn ngữ của nhạc Soul và các phong cách, thể loại mang âm hưởng nhạc Soul

  Level 1: các phong cách R&B kinh điển (Ray Charles, Supreme, Motown) các thể loại Blues Pop, 6/8, Gospel
  Level 2: các thể loại R&B hiện đại, cách vận dụng âm nghịch, các phong cách đệm Rhodes, Electric Piano, các phong cách của những nghệ sĩ như Al Jareau, Babyface...

2/. Cơ cấu tổ chức lớp học :         

 • Phòng Lab
 • Hệ thống âm thanh và ban nhạc.
 • Digital Piano & Keyboard

3/. Qui trình học tập :              

 • Thực tập kỹ thuật chung với giảng viên và ban nhạc tại lớp
 • Giảng viên cung cấp nội dung tài liệu, kế hoạch học tập và kiểm tra.

4/. Cấp Chứng chỉ:                

Được cấp tín chỉ PIANO & KEYBOARD R&B sau khi đạt yêu cầu trong kỳ thi hoàn tất Chương trình.

5/. Thời gian học: Gồm 4 khóa học, mỗi khóa học 24 tiết (mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 tiết)

6/. Đối tượng tham gia:

 • Hoàn thành Module 2: Chương trình PIANO & KEYBOARD LATIN
 • Hoặc trình độ tương đương Piano & Keyboard Latin

Chương trình đào tạo: 

PIANO & KEYBOARD CHUYÊN NGHIỆP Module 4

Chương trình đào tạo dài hạn

Thuộc hệ đào tạo Âm nhạc Phổ thông Đương đại ( CPM )

Module 4: PIANO & KEYBOARD IMPROVISATION

(P&K PRO 4)

( KỸ THUẬT ỨNG TẤU )

Giảng viên phụ trách :

NS.Trần Minh Phương, NS.Trần Minh Nhiên, NS. Quốc Nguyễn, NS. Vĩnh Hưng và Ban nhạc.

Chương trình đào tạo Piano & Keyboard Improvisation nằm trong Hệ thống Chương trình đào tạo Piano & Keyboard nhạc nhẹ đương đại (CPM), là Chương trình nối tiếp của Chương trình PIANO & KEYBOARD R&B 
( Module 3 )

1/. Nội dung khóa học:

- Xây dựng  kỹ năng ứng tấu trên đàn bằng tư duy sáng tạo của từng cá nhân theo ngôn ngữ và phong cách của nhạc nhẹ đương đại.

- Tạo nền tảng ứng tấu thông qua kiến thức vế các điệu thức, công năng hòa âm, âm hình, phát triển âm hình, quy trình phát triển âm hình...

- Hình thành dần ngôn ngữ ứng tấu từ Pop, R&B đến Blues, Jazz.

·        Level 1: Lớp đầu tiên, cơ bản nhất, tập cho học viên kỹ năng vận dụng điệu thức, hiểu hợp âm để phát triển đường nét giai điệu cho ứng tấu

·        Level 2 : nâng cao đường nét giai điệu sử dụng các âm nghịch, âm nghịch biến đổi, xây dựng đường nét ứng tấu từ các âm hình mẫu

·        Level 3 : (Advanced Improvisation): Nâng cao kỹ thuật ứng tấu, ý thức đến biểu đồ phát triển đường nét khi ứng tấu.

2/. Cơ cấu tổ chức lớp học :         

 • Phòng Lab
 • Hệ thống âm thanh và ban nhạc.
 • Digital Piano & Keyboard

3/. Qui trình học tập :              

 • Thực tập kỹ thuật chung với giảng viên và ban nhạc tại lớp
 • Giảng viên cung cấp nội dung tài liệu, kế hoạch học tập và kiểm tra.  

Được cấp tín chỉ PIANO&KEYBOARD IMPROVISATION sau khi đạt yêu cầu trong kỳ thihoàn tất Chương trình.

5/. Thời gian học: Gồm 4 khóa học, mỗi khóa học 24 tiết (mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 2 tiết)

6/. Đối tượng tham gia:

 • Hoàn thành Module 3: Chương trình PIANO & KEYBOARD R&B
 • Hoặc trình độ tương đương Piano &Keyboard R&B