Giảng viên

Ban Giảng huấn Toyo Music school gồm một đội ngũ Giảng viên tốt nghiệp từ các học viện âm nhạc, các trường sư phạm âm nhạc , Các nhạc sỹ,nhạc công kinh nghiệm . Đội ngũ Giảng viên nhiệt tình với công tác giảng dạy và luôn quan tâm chăm sóc mọi đối tượng học sinh.

Nhạc Sỹ Trần Minh Phương : 

Cử Nhân Nhạc Viện TpHcm,Cựu Giảng viên Nhạc Viện,Trường Văn hóa Nghệ thuật TpHcm, Nhạc công Piano & Keyboard Chuyên Nghiệp với thâm niên 30 năm ,hiện nay là Pianist ban nhạc SaxnArt Club và dàn nhạc Saigon Bigband .

Giảng viên  Vĩnh Hưng : 

Tốt Nghiệp Nhạc Viện TpHcm,Giảng viên Nhạc Viện TpHcm

Nhạc Sỹ  Minh Nhiên : 

Tốt Nghiệp Nhạc Viện TpHcm,Nhạc công Piano & Keyboard Chuyên Nghiệp với thâm niên 20 năm

Giảng viên Bùi Ngọc Duyên :

Tốt Nghiệp Sư phạm Âm nhạc.

Nhạc Sỹ Quốc Nguyễn:

Tốt Nghiệp Nhạc Viện TpHcm,Nhạc công Piano & Keyboard Chuyên Nghiệp với thâm niên hơn10 năm, hiện nay là Pianist ban nhạc SaxnArt Club

Giảng viên Bảo Châu :

Tốt Nghiệp Sư phạm Âm nhạc.

Nhạc Sỹ Tiến Dũng: 

Thạc sỹ Âm nhạc Trường Nghệ thuật liên bang Nga ,Giảng viên Nhạc Viện, Nhạc công Saxophone Chuyên Nghiệp với thâm niên 20 năm ,hiện nay là Saxophonist ban nhạc SaxnArt Club và dàn nhạc Saigon Bigband .

Giảng viên Lưu Phước Nhẫn :

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Trường Văn hóa nghệ thuật TpHcm, thâm niên 10 năm giảng dạy Âm nhạc.

Nhạc Sỹ Trần Minh Phi:

Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, thâm niên 20 năm giảng dạy Âm nhạc.

 

Đang hiển thị từ 0 đến 0 của 0 (0 trang)