Piano & Keyboard

4 tuổi trở lên
Cung cấp những kiến thức và huấn luyện kỹ năng Piano & Keyboard đương đại ( chủ yếu kỹ năng đệm nhạc nhẹ) cho học viên.
Nội dung chương trình chọn lọc từ các Giáo trình mới nhất tại Nhật Bản và các Giáo trình Quốc tế có uy tín. Học tập trung vào kỹ năng thể hiện Piano & Keyboard đương đại, và giải quyết những vấn đề học viên muốn trao đổi liên quan đến nhạc nhẹ đương đại, đồng thời chia sẽ những phương pháp giảng dạy nhạc nhẹ đương đại.
Ngoài ra, chương trình còn đào tạo sâu vào những kỹ thuật ứng dụng trong đệm nhạc nhẹ, bao gồm Ballade,Pop/Rock, R&B và Jazz… đồng thời ứng dụng trong việc đệm đàn cho các khúc nhạc nhẹ Việt Nam.


 

Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi

Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .

1. Piano & Keyboard vỡ lòng
Gồm 2 khoá 
Mỗi khoá 3 tháng(24 tiết),mỗi tuần 2 tiết (tiết = 45’) 
Sĩ số: 4 học viên/ lớp. (1 giáo viên, 1 phụ giảng)
Đối tượng :  từ 4 tuổi trở lên

2. Piano & Keyboard Sơ cấp 1 đến 8 
Gồm 16 khoá 
Mỗi khoá 3 tháng( 24 tiết),mỗi tuần 2 tiết (tiết = 45’) 
Sĩ số: 4 học viên/ lớp. (1 giáo viên)
Đối tượng : từ 7 tuổi trở lên
3.Piano & Keyboard Chuyên nghiệp 1 đến 4 
Gồm 16 khoá 
Mỗi khoá 3 tháng( 24 tiết),mỗi tuần 2 tiết (tiết = 45’) 
Sĩ số: 04 học viên/ lớp. (1 giáo viên & Ban nhạc)
Đối tượng : từ 14 tuổi trở lên
CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ

  • NHẠC CÔNG PIANO & KEYBOARD

- Học trong 1 Năm gồm 3 Khóa
- Mỗi khóa học 3 tháng ( 24tiết )
- Học viên lên lớp 1buổi / tuần
(Thứ bảy hoặc Chủ nhật) 
- Mỗi lần học 2 tiết (1 tiết = 45 phút)