Vocal

6 tuổi trở lên
Kiến thức và kỹ thuật cơ bản giọng hát, các phong cách Âm nhạc phổ thông đương đại, phát triển phong cách biểu diễn riêng biệt phù hợp cá tính và tố chất của riêng mỗi học viên.

Kỹ thuật phát âm, lấy hơi và phát triển âm vực của giọng hát.
Cải thiện và giữ gìn chất giọng ngăn chặn và khắc phục sự cố khi hát.
Kỹ thuật sử dụng và sử lý Microphone trên sân khấu và trong phòng thu (có giờ thực hành trong phòng thu của nhà trường).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THANH NHẠC

Đào tạo :  Thanh nhạc theo phong cách đương đại (Popular Vocal Seminar)

Trình độ đào tạo : Vỡ lòng , Căn bản đến nâng cao

Đối tượng tuyển sinh: từ 4 tuổi trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ cho từng cấp               

Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

                - Về kiến thức :

 hiểu những kiến thức cơ bản về giọng hát, hiểu nhiều thể loại nhạc đương đại, phân loại được giọng hát,tạo cho học viên  từng phong cách biểu diễn riêng biệt.     

                -Về kỹ năng :

cải thiện và giữ gìn chất giọng, ngăn chặn và khắc phục những sự cố khi hát, biết cách giữ hơi và giọng một cách hợp lý, phát triển âm vực của giọng và giữ gìn chất giọng tự nhiên, hoàn thiện phong cách biểu diễn, nắm vững kỹ thuật trước khi hát và thu âm.